معنی ندارد سرودن وقتی که حرفی نباشد

    انگشتانٍ "فعل حال"                         دور گردنم را                                           برای خفه شدن                                                                  فاعل می شود این روز ها تنبلی یکی از صفات برجسته من ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 38 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
دی 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست